ROZMARYN Pastereczki -wurf "R"


ROZKOSZNY RABUŚ Pastereczki -wurf "R"


ROZANIELONY ROCH Pastereczki -wurf "R"


ROZMARZONY ROMANEK Pastereczki -wurf "R"


ROSŁY RYSIEK Pastereczki -miot "C"


CYGANKA Z HAL Pastereczki -miot "C"


CYPISEK Z HAL Pastereczki -miot "C"


CYTRYNKA Pastereczki -wurf "C"


CUDKA Pastereczki -wurf "C"

CIRI Pastereczki -wurf "C"

COCO Pastereczki -wurf "C"

CIŻEMKA Pastereczki -wurf "C"

JESTEM POLA Pastereczki -wurf "J"

JESTEM ODA Pastereczki -wurf "J"

JADZKA Pastereczki -wurf "J"